Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 64/861/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 06.07.2017 r.

w sprawie podziału dotacji celowej na badania naukowe i rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

 

Na podstawie § 13 pkt. 2 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz uchwały Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia nr 29/856/2017 z dnia 22 marca 2017 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza listę rankingową oraz podział środków w ramach dotacji statutowej celowej na badania naukowe i rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:

Lp. Nr Projektu Imię i Nazwisko
osoby realizującej zadanie badawcze
Dotacja 2017
1 B030/0086/17 Małgorzata Świąder 6 240,00
2 B030/0087/17 Karina Kózka 9 917,52
3 B030/0088/17 Tomasz Garbowski 3 600,00
4 B030/0089/17 Krzysztof Wolski 4 600,00
5 B030/0090/17 Maciej Karczewski 3 900,00
6 B030/0091/17 Arkadiusz Głowski 4 900,00
7 B030/0092/17 Kamila Hamal 3 638,79
8 B030/0093/17 Łukasz Gruss 6 926,58
9 B030/0094/17 Piotr Dragański 5 028,32
10 B030/0095/17 Henryk Grzywna 4 116,94
11 B030/0096/17 Teresa Jakubczyk 3 831,85
12 B030/0097/17 Jakub Misiewicz 3 000,00
13 B030/0098/17 Aleksandra Bawiec 6 000,00
14 B030/0099/17 Michał Śpitalniak 9 000,00
15 B030/0100/17 Gabriela Biel 5 200,00
16 B030/0101/17 Florentyna Markowicz 3 200,00
17 B030/0102/17 Justyna Kubicz 6 000,00
18 B030/0103/17 Joanna Kajewska-Szkudlarek 7 800,00
19 B030/0104/17 Agata Walicka 4 400,00
20 B030/0105/17 Grzegorz Bury 3 948,00
21 B030/0106/17 Mateusz Drożdżewski 3 000,00
22 B030/0107/17 Mateusz Karpina 3 480,00
23 B030/0108/17 Filip Zakęś 3 120,00
24 B030/0109/17 Kinga Witek 5 400,00
25 B030/0110/17 Adrian Kaczmarek 7 200,00
26 B030/0111/17 Paweł Mituła 15 000,00
27 B030/0112/17 Zofia Zięba 9 600,00
28 B030/0113/17 Magdalena Domańska 7 752,00
RAZEM 159 800,00

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.