Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 19/854/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25.01.2017 r.

w sprawie powołania Rady Biznesu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Na podstawie § 15 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje Radę Biznesu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w następującym składzie:

 1. Maria Grzegorczyk – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
 2. Anna Krzyżanowska – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
 3. Alicja Bogusz – Urząd Miejski Wrocławia,
 4. dr Ryszard Kosierb – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu,
 5. Joanna Gustowska – Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
 6. Witold Rzewuski – Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
 7. Piotr Peregudowski – Grupa Projektowa „GP OMEGA” Projektowanie Instalacji i Sieci Sanitarnych,
 8. Wiesław Pomian – „GEO-POMIAN-ZUG” Zespól Usług Geodezyjnych,Piotr Surma – Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane WPB,
 9. bryg. mgr inż. Jan Ciętak – Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 10. Danuta Stacherzak – PHHU „Zieleń dawne MPZ” sp. z. p. o,
 11. Janusz Szczepański – Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu,
 12. Jerzy Ulanicki – Wrocławskie Biuro Urbanistyki s.c.,
 13. 14. Alicja Meusz – Urząd Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu,
 14. Andrzej Pawłowski – Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa
 15. we Wrocławiu,
 16. dr Maciej Zathey – Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu,
 17. Wiesław Majcher – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu,
 18. Małgorzata Kuchciak – Biuro Projektowe,
 19. Jakub Lekki – CADIN CadinInvest,
 20. Maciej Motas – Arbortysta. Com,
 21. Danuta Rzepa – Spec City sp. z.o.o. Wysoka,
 22. Jan Chorostkowski – Dach Bud sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
 23. Jarosław Haliniak – Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk – sekretarz

§2

Radę Biznesu powołuje się na kadencję 2016-2020.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.