Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 24/855/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Biznesu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Na podstawie § 15 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uzupełnia skład Rady Biznesu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołanej uchwałą 18/854/2017 z dnia 25.01.2017 r. w następującym składzie:

  1. Teresa Szczerba – p.o. dyrektor – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
  2. Mirosław Ziajka - dyrektor generalny Urzędu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu,
  3. Leonard Mazurek – prezes Zarządu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.