Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 26/856/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.03.2017 r.

w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów stacjonarnych I stopnia

 

Na podstawie § 46 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz uchwały nr 15/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2012 r.

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala, co następuje:

§1

Przyznaje dyplomy ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:

  • Joanna Dobrzańska, architektura krajobrazu – 4,85
  • Sara Kanoza, architektura krajobrazu – 4,81
  • Paulina Kowalska, architektura krajobrazu – 4,85
  • Marcin Szetelnicki, inżynieria i gospodarka wodna – 4,85
  • Radosław Królikowski, inżynieria i gospodarka wodna – 4,81
  • Paulina Nandzik, inżynieria bezpieczeństwa – 4,73
  • Wioleta Tajster, geodezja i kartografia – 4,78
  • Małgorzata Parka, budownictwo – 4,83
  • Wojciech Tomaszewski, budownictwo – 4,85

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.