Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 34/857/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.04.2017 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Kariny Wilgan

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 882) Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

wyznacza następujących recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Kariny Wilgan:

  1. prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
  2. dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.