Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 36/858/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24.05.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza zmiany w planach studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

§ 2

Plany studiów stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

załącznik 1 – kierunek architektura krajobrazu,

załącznik 2 – kierunek budownictwo,

załącznik 3 – kierunek gospodarka przestrzenna,

załącznik 4 – kierunek geodezja i kartografia,

załącznik 5 – kierunek inżynieria bezpieczeństwa.

§ 3

Plan studiów będzie obowiązywał od 1.10.2017 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.