Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 38/858/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24.05.2017 r.

w sprawie udzielenia zgody na studiowanie według indywidualnego planu studiów oraz zatwierdzenie indywidualnego planu studiów

 

Na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na rok akademicki 2016/2017 zatwierdzonego uchwałą Senatu z dnia 24.04.2015 r. nr 26/2015 uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu udziela zgody na studiowanie według indywidualnego planu studiów następującym osobom, studentom pierwszego stopnia kierunku architektura krajobrazu:

  1. Marta Borychowska,
  2. Marta Koczurko,
  3. Agata Pniakowska,
  4. Klaudia Pytlak,
  5. Otylia Serwatko,
  6. Agata Szczytowska.

§ 2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza indywidualny plan studiów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.