Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 40/858/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24.05.2017 r.

w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr. hab. inż. Wojciechowi Dobickiemu tytułu naukowego profesora nauk rolniczych

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 882) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza kandydatów na recenzentów w osobach:

  1. prof. dr hab. Andrzej Górniak – Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku,
  2. prof. dr hab. Leszek Jerzak – Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski,
  3. prof. dr hab. Leszek Łabędzki – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,
  4. prof. dr hab. Kinga Anna Mazurkiewicz-Zapałowicz – Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  5. prof. dr hab. Andrzej Misztal – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
  6. prof. dr hab. Józef Mosiej – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW w Warszawie,
  7. prof. dr hab. Edward Pierzgalski – Instytut Badawczy Leśnictwa w Starym Sękocinie,
  8. prof. dr hab. Wiera Sądej – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  9. prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz – Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  10. prof. dr hab. Józefa Wiater – Wydział i Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika w Białymstoku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.