Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

860. posiedzenie Rady Wydziału

21 czerwca 2017 r. (środa) o godzinie 10.15 w sali posiedzeń Rad Wydziałów

plik PDF Program posiedzenia plik PDF, 277.90 KB
2017-07-11 12:55