Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 76/865/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.11.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu studiów na kierunku budownictwo

 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza plan studiów na kierunku budownictwo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Plan studiów będzie obowiązywał od semestru letniego w roku akademickim 2017/2018.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

arkusz Excel 2007 Plan studiów dla kierunku Budownictwo, studia stacjonarne II stopnia arkusz Excel 2007, 27.51 KB
2017-12-05 12:53