Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 77/865/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.11.2017 r.

w sprawie rozliczania zajęć dydaktycznych z uczestnikami studiów trzeciego stopnia, przyjeżdżającymi na Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w ramach programu Erasmus+

 

Na podstawie §13, ust. 2, pkt. 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala, co następuje:

§1

Opiekę nad projektem doktoranckim, realizowanym w języku obcym przez uczestników studiów trzeciego stopnia, przyjeżdżających na Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w ramach programu Erasmus+, rozlicza się jako opiekę nad praktykantem/stażystą, trwającą 6 miesięcy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.