Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 86/865/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.11.2017 r.

w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Oceniającej

 

Na podstawie § 92 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadza następujące zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Oceniającej: w miejsce dr. hab. Wiesława Szulczewskiego, prof. nadzw. powołuje prof. dr. hab. Leszka Kuchara, w miejsce prof. dr. hab. inż. Jerzego Soboty powołuje dr. hab. inż. Daniela Garlikowskiego, w miejsce prof. dr. hab. inż. Stanisława Czabana powołuje dr. hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego, prof. nadzw.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.