Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 87/866/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13.12.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planów studiów na kierunku architektura krajobrazu

 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza plany studiów na kierunku architektura krajobrazu stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Plany studiów będą obowiązywać od semestru letniego w roku akademickim 2017/2018.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.