Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 88/866/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13.12.2017 r.

w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. inż. Wojciechowi Dobickiemu tytułu naukowego profesora nauk rolniczych

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 3. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu popiera wniosek o nadanie dr. hab. inż. Wojciechowi Dobickiemu tytułu naukowego profesora nauk rolniczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.