Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 92/866/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13.12.2017 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Burego

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Burego nt. „Wyznaczanie precyzyjnych orbit satelitów GNSS z wykorzystaniem laserowych pomiarów odległości” w osobach:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy,
 • dr hab. inż. Krystyna Bryś,
 • dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak,
 • dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.,
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Gosowski,
 • prof. dr hab. inż. Bernard Kontny,
 • prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski,
 • dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 • dr hab. inż. Marek Trojanowicz,
 • recenzenci,
 • promotor: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.