Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 93/866/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13.12.2017 r.

w sprawie utrzymania dyscypliny inżynieria środowiska w dziedzinie nauk technicznych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz art. 9 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala się co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu popiera utrzymanie dyscypliny inżynieria środowiska w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§2

Uzasadnienie w sprawie utrzymania dyscypliny inżynieria środowiska w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowi załącznik nr 1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.