Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 5/867/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17.01.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Gabrieli Biel w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Gabrieli Biel nt. „Rozkład prawdopodobieństwa punktowej wysokości opadu atmosferycznego na obszarze wyznaczonym przez stacje pomiarowe” w osobach:

 • dr hab. Krystyna Bryś – przewodniczący,
 • dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak,
 • prof. dr hab. Leszek Kuchar,
 • dr hab. Andrzej Michalski,
 • dr hab. inż. Beata Olszewska,
 • dr hab. inż. Szymon Szewrański,
 • dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 • dr hab. inż. Tomasz Tymiński,
 • dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski,
 • recenzenci,
 • promotor: dr hab. Wojciech Jakubowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.