Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 8/867/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17.01.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Łukowiaka w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Łukowiaka nt. „Ocena krajobrazu i jej rola w ochronie walorów przyrodniczych i kulturowych strefy podmiejskiej Wrocławia”:

 • dr hab. inż. Szymon Szewrański – przewodniczący,
 • dr hab. Maciej Filipiak, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Eleonora Gonda-Soroczyńska,
 • dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
 • dr hab. inż. Aleksandra Lis,
 • dr hab. inż. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Ryszard Pokładek,
 • prof. dr hab. Beata Raszka,
 • dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 • dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.
 • recenzenci,
 • promotor: dr hab. inż. Kazimierz Chmura.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.