Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 11/868/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.02.2018 r.

w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów stacjonarnych I stopnia

 

Na podstawie § 46 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz uchwały nr 15/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2012 r. Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznaje dyplomy ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:

Lp. Nazwisko i imię Ostateczny
wynik studiów
Kierunek studiów
1. Blecharz Aleksandra 4,79 architektura krajobrazu
2. Miroforidu Anna 4,78 architektura krajobrazu
3. Mączka Róża 4,68 budownictwo
4. Przybylska Aleksandra 4,86 geodezja i kartografia
5. Wojturski Rafał 4,79 geodezja i kartografia
6. Duśko Joanna 4,66 gospodarka przestrzenna
7. Stuła Tomasz 4,90 gospodarka przestrzenna
8. Parzóch Agata 4,77 inżynieria środowiska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.