Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 16/868/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.02.2018 r.

w sprawie uzupełnienia składu komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Sabiny Zioły w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza uzupełnioną komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Sabiny Zioły w składzie:

 • dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw. – przewodniczący,
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban,
 • prof. dr hab. inż. Marian Mokwa (promotor),
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Wiśniewolski (promotor),
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski,
 • dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw.,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski,
 • dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
 • dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski,
 • recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.