Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 21/869/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.03.2018 r.

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Hadaś

 

Na podstawie § 7, pkt. 8 uchwały Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 85/824/2014 z dnia 2.07.2014 r. Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Wyróżnia rozprawę doktorską mgr inż. Edyty Hadaś nt. „Estymacja wybranych parametrów geometrycznych drzew uprawnych na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.