Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 25/869/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21.03.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Wojarnika w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Wojarnika nt. „Zmienność współczynnika spływu powierzchniowego w odkrywkowym wyrobisku górniczym”:

 • dr hab. inż. Katarzyna Pawęska – przewodnicząca,
 • dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak,
 • dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Ireneusz Kajewski,
 • prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski,
 • dr hab. inż. Ryszard Pokładek,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski,
 • dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 • dr hab. inż. Tomasz Tymiński,
 • prof. dr hab. Marek Lorenc,
 • dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.,
 • dr hab. Wojciech Jakubowski,
 • recenzenci,
 • promotor: dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.