Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 27/870/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25.04.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza programy studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dostosowanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz Polskiej Ramy kwalifikacyjnej (Dz. U. 2016 poz. 64, poz. 1594)

§ 2

Programy studiów stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

załącznik 1a – kierunek architektura krajobrazu studia I stopnia,

załącznik 1b – kierunek architektura krajobrazu studia II stopnia,

załącznik 2a – kierunek budownictwo studia I stopnia,

załącznik 2b – kierunek budownictwo – studia II stopnia,

załącznik 3a – kierunek geodezja i kartografia studia I stopnia,

załącznik 3b – kierunek geodezja i kartografia studia II stopnia,

załącznik 4a – kierunek gospodarka przestrzenna studia I stopnia,

załącznik 4b – kierunek gospodarka przestrzenna studia II stopnia

załącznik 5a – kierunek inżynieria bezpieczeństwa studia I stopnia,

załącznik 5b – kierunek inżynieria bezpieczeństwa studia II stopnia.

§ 3

Programy studiów będzie obowiązywał od 1.10.2018 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.