Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 28/870/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25.04.2018 r.

opinia Rady Wydziału w sprawie wniosku o utworzenia specjalności geodezja satelitarna na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia

 

Na podstawie § 103 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek w sprawie utworzenia specjalności geodezja satelitarna na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia.

§ 2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje efekty kształcenia dla specjalności geodezja satelitarna na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.