Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 29/870/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25.04.2018 r.

w sprawie powołania wydziałowego zespołu ekspertów dla poszczególnych kierunków studiów w celu potwierdzenia efektów uczenia się

 

Na podstawie § 1 pkt. 9 Uchwały nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje wydziałowy zespół ekspertów dla poszczególnych kierunków studiów w celu potwierdzenia efektów uczenia się w składzie:

 • kierunek architektura krajobrazu:
  dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. nadzw.,
  dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis,
  dr hab. inż. Kazimierz Chmura,
  dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.
 • kierunek gospodarka przestrzenna:
  prof. dr hab. Beata Raszka,
  dr hab. inż. Maria Hełdak,
  dr hab. Marian Kachniarz, prof. nadzw.,
  dr hab. inż. Szymon Szewrański, prof. nadzw.
 • kierunek geodezja i kartografia:
  prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski,
  dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.,
  dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski,
  dr hab. inż. Marek Trojanowicz
 • kierunek inżynieria środowiska:
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski,
  dr hab. inż. Ireneusz Kajewski,
  dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
  dr hab. inż. Ryszard Pokładek
 • kierunek inżynieria i gospodarka wodna:
  dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak,
  dr hab. inż. Beata Olszewska,
  dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.,
  dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.
 • kierunek budownictwo:
  prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński,
  prof. dr hab. inż. Bronisław Gosowski,
  prof. dr hab. inż. Paweł Śniady,
  dr hab. inż. Bohdan Stawiski, prof. nadzw.
 • kierunek inżynieria bezpieczeństwa:
  dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw.,
  prof. dr hab. Mariusz Wiatr,
  prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar,
  dr hab. Andrzej Michalski,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.