Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 41/870/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza Głogowskiego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza Głogowskiego nt. „Badanie zmienności bioklimatu Ziemi Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem uzdrowisk”:

 • dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska – przewodnicząca,
 • dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw.,
 • dr hab. Krzysztof Lejcuś,
 • dr hab. inż. Ireneusz Kajewski,
 • dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk,
 • dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Beata Olszewska,
 • dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski,
 • dr hab. inż. Ryszard Pokładek,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski,
 • dr hab. Szymon Szewrański, prof. nadzw.,
 • dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw.,
 • dr hab. Romuald Żmuda, prof. nadzw.,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski,
 • dr hab. Krystyna Bryś – promotor,
 • Recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.