Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 44/870/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej M. Sc. Andrè Garcia Vieira de Sá w dyscyplinie geodezja i kartografia

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej M. Sc. Andrè Garcia Vieira de Sá nt. „Tomograficzne rozmieszczenie przestrzennego rozkładu pary wodnej na podstawie obserwacji GNSS w czasie rzeczywistym”:

 • dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy,
 • prof. dr hab. inż. Bernard Kontny,
 • dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Marek Trojanowicz,
 • dr hab. Andrzej Michalski,
 • dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski,
 • dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw. – promotor,
 • Recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.