Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 46/871/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.05.2018 r.

Opinia Rady Wydziału w sprawie likwidacji specjalności inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska

 

Na podstawie § 103 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek w sprawie likwidacji specjalności inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.