Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 48/871/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.05.2018 r.

Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosku o uruchomienie specjalności śródlądowe drogi wodne na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna

 

Na podstawie § 103 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek w sprawie uruchomienia specjalności śródlądowe drogi wodne na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna od 1.10.2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.