Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 49/871/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.05.2018 r.

w sprawie powołania promotora w postępowaniu kwalifikacyjnym o nadanie Profesorowi Wolfgangowi Kellerowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Na podstawie § 2 ust. 9 pkt 2 Regulaminu Rady Wydziału Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje prof. dr. hab. inż. Andrzeja Borkowskiego na promotora w postępowaniu kwalifikacyjnym o nadanie Profesorowi Wolfgangowi Kellerowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.