Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 50/871/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.05.2018 r.

w sprawie wyznaczenia trzech recenzentów w postępowaniu kwalifikacyjnym o nadanie Profesorowi Wolfgangowi Kellerowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Na podstawie pkt 6 Regulaminu postepowania przy nadawaniu tytułu honoris causa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, który stanowi załącznik do uchwały nr 38/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza trzech recenzentów w postępowaniu kwalifikacyjnym o nadanie Profesorowi Wolfgangowi Kellerowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w osobach:

  1. Prof. dr hab. inż. Jan Kryński,
  2. Prof. dr hab. inż. Aleksander Brzeziński,
  3. Prof. Dr.- Ing. Dr. h.c. Bernhard Heck

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.