Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 55/871/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16.05.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Walickiej

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje komisję do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Walickiej nt. „Wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego do monitorowania zmian w korycie rzeki górskiej”:

 1. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw. – przewodniczący,
 2. prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy,
 3. dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak,
 4. dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw.,
 5. prof. dr hab. inż. Bernard Kontny,
 6. prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski,
 7. dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.,
 8. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska,
 9. dr hab. inż. Marek Trojanowicz,
 10. prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski,
 11. Recenzenci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.