Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 57/872/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20.06.2018 r.

opinia Rady Wydziału w sprawie wniosku o uruchomienie specjalności gospodarka wodna na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna

 

Na podstawie § 103 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje wniosek w sprawie uruchomienia specjalności gospodarka wodna na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna od 1.10.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.