Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 58/872/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20.06.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planów studiów stacjonarnych na kierunkach architektura krajobrazu oraz gospodarka przestrzenna

 

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza plany studiów na studiach stacjonarnych na kierunku architektura krajobrazu oraz gospodarka przestrzenna.

§ 2

Programy studiów stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

załącznik 1a – kierunek architektura krajobrazu studia I stopnia,

załącznik 1b – kierunek architektura krajobrazu studia II stopnia,

załącznik 2a – kierunek gospodarka przestrzenna studia I stopnia,

załącznik 2b – kierunek gospodarka przestrzenna studia II stopnia.

§ 3

Plany studiów będą obowiązywały od 1.10.2018 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.