Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 62/872/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20.06.2018 r.

w sprawie nadania dr. inż. Tomaszowi Hadasiowi stopnia doktora habilitowanego

 

Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst. jedn. Dz. U. 2017 poz.1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadaje dr. inż. Tomaszowi Hadasiowi stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

plik PDF Uzasadnienie do uchwały nr 62/872/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania dr. inż. Tomaszowi Hadasiowi stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia plik PDF, 187.09 KB
2018-10-11 20:52