Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 65/872/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20.06.2018 r.

w sprawie zmiany przewodniczącego komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Medweckiej-Szklannej

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza dr hab. inż. Irenę Niedźwiecką-Filipiak, prof. nadzw. na przewodniczącą komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Medweckiej-Szklannej w miejsce prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Pulikowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.