Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 69/872/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20.06.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania dziekana z działalności wydziału w roku 2017

 

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 2 ust. 5 pkt. 1 Regulaminu Rady Wydziału, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem dziekana z działalności wydziału w 2017 r. uchwala się, co następuje:

§ 2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie dziekana z działalności wydziału w roku 2017.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.