Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 72/873/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11.07.2018 r.

w sprawie wszczęcia postepowania o nadanie dr. hab. inż. Szymonowi Szewrańskiemu tytułu naukowego profesora nauk rolniczych

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna postepowanie o nadanie dr. hab. inż. Szymonowi Szewrańskiemu tytułu naukowego profesora nauk rolniczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.