Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 73/873/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11.07.2018 r.

w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr. hab. inż. Szymonowi Szewrańskiemu tytułu naukowego profesora nauk rolniczych

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr. hab. inż. Szymonowi Szewrańskiemu tytułu naukowego profesora nauk rolniczych:

  • prof. dr hab. Jolanta Komisarek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,
  • prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
  • prof. dr hab. Krzysztof Ostrowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
  • prof. dr hab. Edmund Kaca, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
  • prof. dr hab. Czesława Rosik-Dulewska, Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny,
  • prof. dr hab. Joanna Kostecka, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy,
  • prof. dr hab. Bazyli Poskrobko, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiki i Zarządzania,
  • prof. dr hab. Ryszard Cymerman, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa,
  • prof. dr hab. Leszek Łabędzki, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
  • prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.