Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 79/873/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11.07.2018 r.

w sprawie powołania promotora oraz promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bogusława Kaczałka

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bogusława Kaczałka w dyscyplinie geodezja i kartografia nt. „Klasyfikacja danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem algorytmu Random Forests” w osobie prof. dr. hab. inż. Andrzeja Borkowskiego oraz promotora pomocniczego w osobie dr. inż. Grzegorza Jóźkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.