Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 81/874/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie przyznania dyplomów z wyróżnieniem

 

Na podstawie § 46 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz uchwały nr 15/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2012 r. uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przyznaje dyplomy ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów stacjonarnych drugiego stopnia:

Lp. Nazwisko i imię Kierunek studiów
1. Joanna Dobrzańska architektura krajobrazu
2. Sara Kanoza architektura krajobrazu
3. Patrycja Ruszkowska architektura krajobrazu
4. Jędrzej Dudek budownictwo
5. Natalia Kania geodezja i kartografia
6. Łukasz Guźniczak geodezja i kartografia
7. Barbara Wużyńska gospodarka przestrzenna
8. Justyna Szachowska gospodarka przestrzenna
9. Paulina Nandzik inżynieria bezpieczeństwa
10. Daria Stempin inżynieria bezpieczeństwa
11. Marcin Szetelnicki inżynieria i gospodarka wodna
12. Patrycja Hęciak inżynieria środowiska
13. Dawid Chłopek inżynieria środowiska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.