Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 83/874/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie nadania dr. inż. Robertowi Kasperkowi stopnia doktora habilitowanego

 

Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst. jedn. Dz. U. 2017 poz.1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadaje dr. inż. Robertowi Kasperkowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność: inżynieria i gospodarka wodna, hydroenergetyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

plik PDF Uzasadnienie do uchwały nr 83/874/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania dr. inż. Robertowi Kasperkowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska plik PDF, 184.54 KB
2018-10-12 13:06