Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 93/874/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie podziału dotacji celowej na badania naukowe i rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

 

Na podstawie § 13 pkt. 2 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz uchwały Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia nr 18/868/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza listę rankingową oraz podział środków w ramach dotacji statutowej celowej na badania naukowe i rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.