Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 94/874/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie podziału dotacji statutowej podmiotowej

 

Na podstawie § 13 pkt. 2 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza podział dotacji statutowej podmiotowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.