Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 95/875/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17.10.2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2015 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), § 7 ust. 2 pkt 7 statutu UPWr oraz § 2 ust. 2 Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego uchwałą nr 20/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 29 kwietnia 2016 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje likwidację następujących studiów podyplomowych:

  1. Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie.
  2. Planowanie i urządzanie terenów dla rekreacji i sportów terenowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.