Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 97/875/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17.10.2018 r.

w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr. hab. Wiesławowi Szulczewskiemu tytułu naukowego profesora nauk rolniczych

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1789) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr. hab. Wiesławowi Szulczewskiemu tytułu naukowego profesora nauk rolniczych:

  1. prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  2. prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
  3. prof. dr hab. Krzysztof Ostrowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
  4. prof. dr hab. inż. Józef Mosiej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  5. prof. dr hab. Czesława Rosik-Dulewska, Uniwersytet Opolski,
  6. prof. dr hab. Teresa Doroszewska, IUNG Puławy,
  7. prof. dr hab. Cezary Sławiński, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk,
  8. prof. dr hab. inż. Jacek Żarski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
  9. prof. dr hab. Leszek Łabędzki, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,
  10. prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, Politechnika Białostocka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.