Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 16/878/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23.01.2019 r.

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Dawid

 

Na podstawie § 7, pkt. 8 uchwały Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 85/824/2014 z dnia 2.07.2014 r. uchwala się, co następuje:

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyróżnia rozprawę doktorską mgr inż. Małgorzaty Dawid nt. „Intensywność infiltracji wody z atmosfery w okresach bezopadowych w warunkach różnej wilgotności gleby”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.