Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 34/879/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20.02.2019 r.

w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin naukowych

 

Na podstawie art. 214 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przyporządkowuje kierunki studiów prowadzone na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do dyscyplin naukowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

dokument Word 2007 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału nr 34/879/2019 dokument Word 2007, 13.54 KB
2019-02-27 07:41