Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 35/879/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20.02.2019 r.

w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem

 

Na podstawie § 46 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz uchwały nr 15/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2012 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przyznaje dyplomy ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:

Lp. Nazwisko i imię Ostateczny
wynik studiów
Kierunek studiów
1. Vlada Shestak 4,91 architektura krajobrazu
2. Alyona Likholap 4,90 architektura krajobrazu
3. Sabina Granieczny 4,64 inżynieria środowiska
4. Paulina Gulczyńska 4,81 geodezja i kartografia
5. Natalia Popiel 4,72 gospodarka przestrzenna
6. Małgorzata Salamon 4,77 gospodarka przestrzenna

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.