Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 51/880/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20.03.2019 r.

w sprawie przyznania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem

 

Na podstawie § 46 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz uchwały nr 15/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2012 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przyznaje dyplom ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentowi studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:

Lp. Nazwisko i imię Ostateczny
wynik studiów
Kierunek studiów
1. Krzysztof Knop 4,79 geodezja i kartografia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.